Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

 

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous (1/2019) 30.1.2019

 

Aika             30.1.2019 klo 19:30 – 20:30 

Paikka         Silja Europa
Läsnä          Niilo Hentunen, puheenjohtaja 

Ilkka Paronen, jäsen

Rauno Aaltonen, jäsen

Paavo Mauro, jäsen

                    Keijo Pöllänen, jäsen/sihteeri-varainhoitaja 

1.    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen

2.    Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi kaikkien hallituksen jäsenten ollessa läsnä.

3.    Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4.    Edellisten kokousten pöytäkirjojen läpikäynti ja allekirjoittaminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja allekirjoitettiin.

5.    Yhdistyksen varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan valinta kaudelle 1.1. – 31.12.2019 

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paronen ja sihteeri & varainhoitajaksi Keijo Pöllänen.

6.    Toimintakertomus vuodelta 2018 

Toimintakertomus vuodelta 2018 hyväksyttiin esitettäväksi yhdistyksen Sääntö- määräisessä kevätkokouksessa.

7.    Vuoden 2018 tilinpäätöksen läpikäynti ja allekirjoittaminen.

8.    Hallituksen ehdotus kevätkokoukselle tilikauden tuloksen käsittelemiseksi kirjanpidossa
Käytiin läpi yhdistyksen tilinpäätös. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti ehdottaa Sääntömääräiselle kevätkokoukselle, että tilikauden 1.1.-31.12.2018 ylijäämä EUR 4582,10 siirretään edellisten vuosien ali-/ylijäämätilille.

9.    Kevätmatkan kohde ja ajankohta 

Päätettiin tutkia mahdollisuutta järjestää jäsenille omatoiminen kevätmatka vielä ennen Sääntömääräistä kevätkokousta. Hallituksen jäsenet miettivät vielä matkakohdevaihtoehtoja.

  10.   Sääntömääräisen kevätkokouksen 2019 ajankohta ja paikka. 

Sääntömääräinen kevätkokous 2019 pidetään toukokuussa 13.-15.5.2019.
Hallituksen jäsenet selvittävät vielä tarkemmin kokouspaikkaa, mutta todennäköisin        vaihtoehto kokouspaikaksi on risteily/hotellimatka Tallinnaan. 

   11.  Muut hallituksen jäsenten esittämät asiat 

          Matkanjohtaja omatoimimatkoille. 

o   Omatoimimatkoille osallistuvat jäsenet ”edellyttävät” hallituksen jäsenen/ jäsenten toimivan matkanjohtajana. 

o   Suoritetuilla matkoilla on tehtävään pääsääntöisesti riittänyt hallituksesta vapaaehtoisia. 

o   Kokouksessa ehdotettiin hallituksen jäsenistä arvalla valittavaksi mahdollisesti puuttuva matkanjohtaja 

   12.   Kokouksen päättäminen 

           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:3i

 

 

 

 

Hallituksen järjestäytymiskokous 16.2.2018

 

Kokouksessa

1. Puheenjohtaja Niilo Hentunen avasi kokouksen.

2. Kokoustodettiin päätösvaltaiseksi

3. Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta

4. Allekirjoitettiin edellisten kokousten pöytäkirjoja

5. Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paronen. Jukka Soini toimii      toistaiseksi yhdistyksen sihteerinä ja varainhoitajana.

6. Käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2017 hallituksen toimintakertomus.

7. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös kaudelta 1.1. - 31.12.2017.

8. Hallitus päätti ehdottaa Sääntömääräiselle kevätkokouksella, että tilikauden 1.1. - 31.12.2017 alijäämä siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

9. Päätettiin selvittää mahdollisuudet omatoimimatkan järjestämiseksi.

10. Päätettiin järjestää Sääntömääräinen kevätkokous viikolla 22/2018 joko Tallinnan tai Tukholman risteilyn yhteydessä.

11. Puheenjohtaja Hentunen päätti kokouksen.

 

 

 


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -