Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

Hallitus

Hallitus ja sihteeri-varainhoitaja 2016

Vasemmalta: Jukka Karppi, Jukka Soini (Sihteeri & varainhoitaja), Niilo Hentunen (puh. johtaja), Keijo Pöllänen (Varapuheenjohtaja) ja Rauno Aaltonen. Eturivissä Onni.

Kuvasta puuttuu: Markku Makkonen.

 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä, kuusi tai kahdeksan jäsentä.  Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja heistä eroaa vuosittain puolet aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.  Sama henkilö voidaan valita uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi rajoituksetta, kun muut hallituksen jäsenet voidaan valita hallitukseen enintään kahdeksi toimikaudeksi yhtäjaksoisesti.  Hallituksen jäsenen erotessa tai tultua erotetuksi yhdistyksestä on hänen erottava hallituksen jäsenyydestä samanaikaisesti.  Yhdistyksen kokous voi tällöin valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen uuden hallituksen jäsenen.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan ja sopii muusta työnjaosta kalenterivuodeksi kerrallaan.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä.

Hallituksen tehtävät on mainittu sääntöjen 11 §:ssä.

 

Puheenjohtaja

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet, kaksi aina yhdessä.  Hallituksen puheenjohtajina ovat tähän mennessä toimineet Reino Alanko (1997-1998), Veikko Tuloisela (1999-2001), Reijo Numminen (2002-2005) ja Niilo Hentunen (2006-2020) ja vuonna 2021 Paavo Mauro.

Vuoden 2022 puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paronen.

 

                      Hallituksen jäsenet 2022

 

Ilkka Paronen, puheenjohtaja

Bo Store, varsinainen jäsen

Kai Friman, varsinainen jäsen

Niilo Hentunen, varsinainen jäsen

Paavo Mauro, varsinainen jäsen

Keijo Pöllänen, sihteeri/varainhoitaja

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

 

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle valitsee yhdistyksen syyskokous.

 


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -