Päivitetty 19.3.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

Kodintekniikan Seniorit ry

Pöytäkirja

Kodintekniikan Seniorit ry sääntömääräinen syyskokous 2023

Aika: 26.09.2023 klo 13:30 – 14:30

Paikka: MY STAR COMFORT LOUNGE kokoustilat

Läsnä: 18 yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ilkka Paronen avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paronen ja sihteeriksi Keijo Pöllänen.

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niilo Hentunen ja Bo Store.

5. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin valita äänten laskijat, mikäli kokouksessa on tarvetta.

6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

8. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja

muiden mahdollisten maksujen suuruus vuodelle 2024

Hallitus esitti kokoukselle toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymisja

jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2024.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion

vuodelle 2024 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden (50 euroa) vuodelle

2024.

9. Päätettiin hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja

toiminnantarkastajien palkkioista

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuodelta 2024 palkkiota.

Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvauksina verottajan hyväksymä veroton

päiväraha tai kokouksen yhteydessä ruokailu ruokajuomineen (olut tai viini) sekä

matkakulut tai verottajan hyväksymä verovapaa kilometrikorvaus. Tilintarkastajille

maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2024

Puheenjohtajaksi vuodelle 2024 valittiin Ilkka Paronen.

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Bo Store ja Kai Friman joka voidaan valita

toiselle 2- vuotiskaudelle. Koska Kai Friman ei ole osallistunut hallituksen

kokouksiin ei häntä valittu toiselle 2- vuotiskaudelle. Keijo Pöllänen sekä myös

Pekka Pakarinen valittiin uusina jäseninä. Niilo Hentunen ja Paavo Mauro jatkavat

hallituksessa varsinaisina jäseninä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet 1.1.2024 alkaen:

Ilkka Paronen, puheenjohtaja

Keijo Pöllänen

Niilo Hentunen

Paavo Mauro

Pekka Pakarinen

Hallitus valitsee sihteeri/varainhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi 2024 valittiin Reijo Bamberg ja Hans

Winterbäck-Kaski .

11. Pöytäkirjan liitteenä on kokouksessa esitetty aineisto

12. Muut hallituksen jäsenten ja kokouksen esittämät asiat

Päätettiin, että hallitus tutkii mahdollisuuksia järjestää kevätkokous toukokuussa

2024 Riikassa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilkka Paronen päätti kokouksen klo 14:30.

Ilkka Paronen Keijo Pöllänen

Puheenjohtaja Sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Niilo Hentunen Bo Store

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -