Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

Pöytäkirja

Kodintekniikan Seniorit ry sääntömääräinen syyskokous 2022

 

Aika: 26.10.2022 klo 17:00 – 17:50
Paikka: Silja Symphonyn kokoustilat

Läsnä:  21 yhdistyksen jäsentä

 

1.    Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ilkka Paronen avasi kokouksen.

 

2.    Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paronen ja sihteeriksi Keijo Pöllänen.

                     

3.    Pöytäkirjan tarkastajien valinta

4.    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hans Winterbäck-Kaski ja Pekka Pakarinen.

5.    Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin valita äänten laskijat, mikäli kokouksessa on tarvetta.

 

6.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

7.    Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

 

8.    Vuoden 2023 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja muiden mahdollisten maksujen suuruus vuodelle 2023

Hallitus esitti kokoukselle toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2023.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden (50 euroa) vuodelle 2023.

 

9.    Päätettiin hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuodelta 2023 palkkiota. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvauksina verottajan hyväksymä veroton päiväraha tai kokouksen yhteydessä ruokailu ruokajuomineen (olut tai viini) sekä

matkakulut tai verottajan hyväksymä verovapaa kilometrikorvaus. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

 

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2023

Puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Ilkka Paronen.

 

 

 

 

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Keijo Pöllänen ja Niilo Hentunen joka voidaan valita toiselle 2- vuotiskaudelle. Niilo Hentunen valittiin toiselle 2- vuotiskaudelle ja  Paavo Mauro valittiin uutena jäsenenä. Kai Friman ja Bo Store jatkavat hallituksessa varsinaisina jäseninä.

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet 1.1.2023 alkaen:

Ilkka Paronen, puheenjohtaja

Bo Store

Niilo Hentunen

Kai Friman

Paavo Mauro

 

Hallitus valitsee sihteeri-varainhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan.

 

  1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi 2023 valittiin Kari Rajala ja Reijo Bamberg.           

 

     11. Pöytäkirjan liitteenä on kokouksessa esitetty aineisto

 

12. Muut hallituksen jäsenten ja kokouksen esittämät asiat

Päätettiin, että hallitus tutkii mahdollisuuksia järjestää omakustannus ”pikkujoulumatkan” jonnekin sopivaan paikkaan.

 

13.  Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja Ilkka Paronen päätti kokouksen klo 17:50.

 

  

 

 

 

Ilkka Paronen                                                               Keijo Pöllänen

Puheenjohtaja                                                              Sihteeri

 

 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

 

 

 

Hans Winterbäck-Kaski                                         Pekka Pakarinen            

Pöytäkirjan tarkastaja                                                 Pöytäkirjan tarkastaja                          


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -