Päivitetty 21.6.2018

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

 

Hallituksen järjestäytymiskokous 16.2.2018

 

Kokouksessa

1. Puheenjohtaja Niilo Hentunen avasi kokouksen.

2. Kokoustodettiin päätösvaltaiseksi

3. Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta

4. Allekirjoitettiin edellisten kokousten pöytäkirjoja

5. Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paronen. Jukka Soini toimii      toistaiseksi yhdistyksen sihteerinä ja varainhoitajana.

6. Käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2017 hallituksen toimintakertomus.

7. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös kaudelta 1.1. - 31.12.2017.

8. Hallitus päätti ehdottaa Sääntömääräiselle kevätkokouksella, että tilikauden 1.1. - 31.12.2017 alijäämä siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

9. Päätettiin selvittää mahdollisuudet omatoimimatkan järjestämiseksi.

10. Päätettiin järjestää Sääntömääräinen kevätkokous viikolla 22/2018 joko Tallinnan tai Tukholman risteilyn yhteydessä.

11. Puheenjohtaja Hentunen päätti kokouksen.

 

 

 


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -