Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous (1/2020) 16.1.2020

 

Aika                       16.1.2020 klo 10:00 – 11:00 

Paikka                    Vantaa
Läsnä          Niilo Hentunen, puheenjohtaja 

Ilkka Paronen, jäsen

Bo Store, jäsen

Paavo Mauro, jäsen

Keijo Pöllänen, jäsen/sihteeri-varainhoitaja

 

 

 

 

1.    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen

 

2.    Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi kaikkien hallituksen jäsenten ollessa läsnä.

 

3.    Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

 

4.    Edellisten kokousten pöytäkirjojen läpikäynti ja allekirjoittaminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja allekirjoitettiin.

 

5.    Yhdistyksen varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan valinta kaudelle 1.1. – 31.12.2020 

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paronen ja sihteeri & varainhoitajaksi Keijo Pöllänen.

 

6.    Toimintakertomus vuodelta 2019 

Toimintakertomus vuodelta 2019 hyväksyttiin esitettäväksi yhdistyksen Sääntö- määräisessä kevätkokouksessa.

 

7.    Vuoden 2019 tilinpäätöksen läpikäynti ja allekirjoittaminen.

 

8.    Hallituksen ehdotus kevätkokoukselle tilikauden tuloksen käsittelemiseksi kirjanpidossa
Käytiin läpi yhdistyksen tilinpäätös. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti ehdottaa Sääntömääräiselle kevätkokoukselle, että tilikauden 1.1.-31.12.2019 ylijäämä EUR 594,89 siirretään edellisten vuosien ali-/ylijäämätilille.

 

9.    Kevätmatkan kohde ja ajankohta 

Päätettiin tutkia mahdollisuutta järjestää jäsenille omatoiminen kevätmatka vielä ennen Sääntömääräistä kevätkokousta. Hallituksen jäsenet miettivät vielä matkakohdevaihtoehtoja.

 

  10.   Sääntömääräisen kevätkokouksen 2020 ajankohta ja paikka. 

Sääntömääräinen kevätkokous 2020 pidetään toukokuussa 5. - 7.5.2020.
Hallituksen jäsenet selvittävät vielä tarkemmin kokouspaikkaa, mutta todennäköisin        vaihtoehto kokouspaikaksi on risteily/hotellimatka Tallinnaan tai matka Gdanskiin Puolaan.

 

   11.  Muut hallituksen jäsenten esittämät asiat 

          Matkanjohtaja omatoimimatkoille. 

o   Omatoimimatkoille osallistuvat jäsenet ”edellyttävät” hallituksen jäsenen/ jäsenten toimivan matkanjohtajana. 

o   Suoritetuilla matkoilla on tehtävään pääsääntöisesti riittänyt hallituksesta vapaaehtoisia. 

o   Kokouksessa ehdotettiin hallituksen jäsenistä arvalla valittavaksi mahdollisesti puuttuva matkanjohtaja.

o   Hallituksen jäsenet osallistuvat tasapuolisesti rutiinien hoitamiseen kokousmatkoilla

 

   12.   Hallituksen seuraava kokous pidetään 26.2.2020

 

   13.   Kokouksen päättäminen 

           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:00 


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -