Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

Kodintekniikan Seniorit ry

 

Pöytäkirja

 

Kodintekniikan Seniorit ry sääntömääräinen kevätkokous 2023

 

Aika: 09.5.2023 klo 13:30 – 14:30

 

Paikka: Megastar kokoustilat

 

Läsnä: 29 yhdistyksen jäsentä

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ilkka Paronen avasi kokouksen.

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paronen ja sihteeriksi Keijo Pöllänen.

 

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niilo Hentunen ja Paavo Mauro.

 

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkastajat mikäli kokouksessa on tarvetta.

 

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

 

7. Äänioikeutettujen toteaminen

Läsnäolijoiden äänioikeus todettiin.

 

8. Hallituksen toimintakertomus 2022

Toimintakertomus esitettiin ja hyväksyttiin.

 

9. Tilinpäätös 31.12.2022 ja toiminnantarkastajien lausunto

Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto esitettiin ja hyväksyttiin ilman

kommentteja.

 

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tuloksen käsittelystä päättäminen

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin ja kertomusvuoden alijäämä 3827,27€ siirretään

edellisten vuosien ali-/ylijäämätilille.

 

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin ilman kommentteja.

 

12. Hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

 

13. Käytiin vilkasta keskustelua kokousmatkoista ja omakustannusmatkoista.

Hallitus tekee ehdotuksen.

 

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilkka Paronen päätti kokouksen klo 14:30.

Liitteet: Kokouksessa esitetty aineisto.

 

Ilkka Paronen                            Keijo Pöllänen

 

Puheenjohtaja                           Sihteeri

 

 

Niilo Hentunen                           Paavo Mauro

Pöytäkirjan tarkastaja                Pöytäkirjan tarkastaja


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -