Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits
Kokouksessa
 1. Puheenjohtaja Niilo Hentunen avasi kokouksen toivottaen osan­ottajat tervetulleiksi.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niilo Hentunen, sihteeriksi Jukka Soini.
 3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Bamberg ja Teuvo Haikola.
 4. Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
 6. Hallitus esitti kokoukselle toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsen-maksujen suuruuden vuodelle 2018.
 7. Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden (50 euroa) vuodelle 2018.
 8. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuodelta 2018 palkkiota. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvauksina verottajan hyväksymä veroton päiväraha tai kokouksen yhteydessä ruokailu ruokajuomineen (olut tai viini) sekä matkakulut tai verottajan hyväksymä verovapaa kilometrikorvaus. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.
 9. Puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Niilo Hentunen.
 10. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Keijo Pöllänen ja Markku Makkonen. Keijo Pölläsen tilalle hallitukseen valittiin Paavo Mauro ja Markku Makkosen tilalle Rauno Aaltonen.
 11. Yhdistyksen hallituksen jäsenet 1.1.2018 alkaen ovat: Niilo Hentunen, puheenjohtaja ja jäsenet Jukka Karppi, Ilkka Paronen, Rauno Aaltonen ja Paavo Mauro. Hallitus valitsee sihteeri-varainhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan.
 12. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Keijo Pöllänen ja Teuvo Haikola.

 


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -