Päivitetty 19.3.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

Sääntömääräinen syyskokous 2014

Kokouksen avaus

Kokouksen aluksi muistettiin hetken hiljaisuudella edesmenneen senioriveli Jarkko Nurmen muistoa.

Puheenjohtaja Niilo Hentunen avasi kokouksen toivottaen osan­ottajat tervetulleiksi.

 

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niilo Hentunen, sihteeriksi Jukka Soini.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Nikunen ja Markku Makkonen.

 

Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Vuoden 2015 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja muiden mahdollisten maksujen suuruus vuodelle 2015

Hallitus esitti kokoukselle toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2015.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2015.

 

Päätettiin hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkasta­jien palkkioista

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuodelta 2015 palkkiota. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvauksina verottajan hyväksymä veroton päiväraha tai kokouksen yhteydessä ruokailu ruokajuomineen (olut tai viini) sekä matkakulut tai verottajan hyväksymä verovapaa kilometrikorvaus.  Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

 

Valittiin hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2015

Puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin Niilo Hentunen.

 

Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Paavo Mauro ja Rauno Aaltonen.

Rauno Aaltonen valittiin toiselle kaksivuotiskaudelle ja Paavo Mauron tilalle hallitukseen valittiin Jukka Karppi.

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet 1.1.2015 alkaen ovat:

Niilo Hentunen, puheenjohtaja

Rauno Aaltonen, jäsen

Jukka Karppi, jäsen

Matti Nikunen, jäsen

Keijo Pöllänen, jäsen

Hallitus valitsee sihteeri-varainhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan.

 

Toiminnantarkastajat

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Markku Makkonen ja Paavo Mauro, varalle Tapani Puomila ja Bo Sture.

 

Muut asiat

Joulumatka Berliiniin

Koska joulumatkalle Berliiniin oli ilmoittautunut ainoastaan 6 osallistujaa, päätettiin ilmoittautumisaikaa jatkaa 6.10.2014 saakka. Mikäli osallistuja­määrä jää alle kymmenen, matkaa ei järjestetä.

Esko Pollari esitti

kokousyleisölle yksityiskohtaisen ja kattavan katsauksen radion ja television siirtotekniikoista, niiden kehityksestä ja tulevaisuu­desta.

Keijo Pöllänen

esitti jäsenistölle tarjottavaksi yhdistyksemme logolla varustettuja College- ja T-paitoja. Kokous hyväksyi ehdotuksen ja osanottajat ennakkotilasivat 30 College- ja T-paitaa.


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -