Päivitetty 19.3.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

Kodintekniikan Seniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous

 

pidettiin Tallinnaan 6 – 8.10. 2008 suuntautuneen risteilyn yhteydessä 7.10.2008 Tallinnassa..

Laivamatka suoritettiin Tallink Princess aluksella ja toinen yöpyminen Tallink Spa –hotellissa Tallinnassa.

 

Kokoukseen osallistui 34 yhdistyksen jäsentä.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niilo Hentunen ja sihteeriksi Jukka Soini.  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Nevari ja Veikko Nevari.

 

Kokouksessa

 

  • päätettiin korottaa vuodesta 2001 alkaen samansuuruisena (EUR 35,-) pysynyt liittymismaksu ja jäsenmaksu 45,- euroon.  Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti  liittymisvuodelta ei peritä jäsenmaksua liittymismaksun lisäksi.  Mak­suihin sisältyy edelleen KT Kodintekniikka lehden vuosikerta ja uutena etuna GoTech  -Kodin­tekniikan ammattilehti.

 

  • päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuonna 2009 kokous- eikä muita palkkioita.  Hallituksen jäsenille maksetaan kokouskulukorvauksina verottajan hyväksymä veroton päiväraha tai kokouksen yhteydessä ruokailu ruokajuomineen (olut tai viini) sekä matkakulut tai verottajan hyväksymä verovapaa kilometrikorvaus.  Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

 

  • hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009

 

  • valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Niilo Hentunen.

 

  • päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä 01.01.2009 alkaen on puheenjohtajan lisäksi neljä (4) jäsentä.

 

  • valittiin hallituksen erovuoroisten jäsenten, Yrjö Anttilan ja Paavo Mauron, tilalle Jukka Karppi yhdeksi vuodeksi.  Täten kaikki hallituksen jäsenet ovat erovuo­rossa vuonna 2009.  Näin menetellen on hallituksen jäsenmäärä 01.01.2009 alkaen yhdistyksen sääntöjen mukainen.

 

  • valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi Martti Kyllönen ja Kaarle Fast, varalle Matti Nikunen ja Paavo Mauro.

 

  • valtuutettiin hallitus selvittämään kevätkokouksen pitopaikka ja päättämään yhdistyksen kevätkokouk­sen aika ja pitopaikka.

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -