Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

 

Yhdistyksemme sääntömääräinen syyskokous - 15 vuotis juhlakokous - pidettiin 3.10.2012 M/S Princess Marialla Pietarin risteilyn yhteydessä

 

 

Kokoukseen osallistui 38 yhdistyksemme jäsentä.

Puheenjohtaja Niilo Hentunen avasi kokouksen toivottaen osan­ottajat tervetulleiksi.

 

Kokouksen aluksi Reino Alanko piti puheen, jossa hän muisteli yhdistyksen perustamisajankohdan ja kuluneen 15 vuoden tapahtumia sekä muistutti kokousta yhdistyksen tarkoituksesta ja keinoista tarkoituksen toteuttamiseksi.

 

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niilo Hentunen, sihteeriksi Jukka Soini.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reino Alanko ja Rauno Aaltonen.

 

Kokouksen päätösvaltaisuus      

Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Asialistan hyväksyminen

Kokouksen asialista hyväksyttiin muutoksitta.

 

Vuoden 2013 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja muiden mahdollisten maksujen suuruus vuodelle 2013

Hallitus esitti kokoukselle toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2013.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden (50 euroa) vuodelle 2013.

 

Kodintekniikan Seniorit ry:n uusien, 1.1.2013 voimantulevien sääntöjen hyväksyminen ja vahvistaminen

Kokous hyväksyi ja vahvisti yhdistyksen uudet, 1.1.2013 voimaantulevat säännöt.

.

Päätettiin hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkasta­jien palkkioista

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuodelta 2013 palkkiota. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvauksina verottajan hyväksymä veroton päiväraha tai kokouksen yhteydessä ruokailu ruokajuomineen (olut tai viini) sekä matkakulut tai verottajan hyväksymä verovapaa kilometrikorvaus. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

 

Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2013

Puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin Niilo Hentunen.

 

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Paavo Mauro ja Jukka Soini.

Paavo Mauro valittiin toiselle kaksivuotiskaudelle ja Jukka Soinin tilalle hallitukseen valittiin Rauno Aaltonen.

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet 01.01.2013 alkaen ovat:

Niilo Hentunen, puheenjohtaja

Rauno Aaltonen, jäsen

Matti Nikunen, jäsen

Paavo Mauro, jäsen

Eero Riitala, jäsen

Hallitus valitsee sihteeri-varainhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan.

 

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Teuvo Haikola ja Keijo Pöllänen, varalle Olli-Pekka Järvinen ja Jouko Viitala. 


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -