Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

 

Pöytäkirja

 

Kodintekniikan Seniorit ry sääntömääräinen kevätkokous 2017

 

Aika: 17.5.2017 klo 18:30 – 19:30
Paikka: Tallink SiIjan M/S Europan kokoustilat

Läsnä: 26 yhdistyksen jäsentä

 

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Keijo Pöllänen avasi kokouksen.

 Kokous vietti hiljaisen hetken edesmenneen senioriveli Ilmari Vyhtisen muistolle.

 

 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 Puheenjohtajaksi valittiin Keijo Pöllänen ja sihteeriksi Jukka Soini.

 

3.Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Karppi ja Paavo Mauro..

 

4. Ääntenlaskijoiden valinta

 Päätettiin valita äänten laskijat, mikäli kokouksessa on tarvetta.

 

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

 

7. Äänioikeutettujen toteaminen

 Läsnäolijoiden äänioikeus todettiin.

 

8. Hallituksen toimintakertomus 2016

 Toimintakertomus esitettiin ja hyväksyttiin.

 

9.Tilinpäätös 31.12.2016 ja toiminnantarkastajien lausunto

 Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto esitettiin ja hyväksyttiin ilman kommentteja.

 

10.Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tuloksen käsittelystä päättäminen

 Hallituksen ehdotus hyväksyttiin ja kertomusvuoden ylijäämä 2.225,41 € siirretään edellisten vuosien ylijäämätilille.

 

11.Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 Vastuuvapaus myönnettiin ilman kommentteja.

 

12 Hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Juhlakokous

 Syyskokous, 20v Juhlakokous, päätettiin pitää myöhemmin ilmoitettavana   ajankohtana, todennäköisesti Tallinnaan suuntautuvan risteilyn yhteydessä.

Alustavat ajankohdat ovat 4 – 6.10.2017 tai 11 – 13.10.2017. Valintaan vaikuttaa Tallink Siljan M/S Europan hinta- ja varaustilanne. Risteily voi olla myös alkuviikosta.

Juhlakokouksen osallistujamääräksi arvioitiin 40 – 45 jäsentä.

 Juhlakokouksen ohjelmasisällöstä käytiin vilkasta keskustelua. Kokouksen järjestelystä vastaa yhdistyksen hallitus 

 

Jäsenten lukumäärä

Yhdistyksen jäsenten lukumäärä on supistunut

 31.12.2015            90

 31.12.2016            80

 30.04.2017            79

 Keskusteltiin mahdollisuuksista löytää uusia jäseniä. Tilanne todettiin vaikeaksi.

 

13. Muut asiat:

 Electrolux ja Miele ovat tukeneet yhdistyksemme toimintaa.

 

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Keijo Pöllänen päätti kokouksen klo 19:35.

 

 

 

 

 

 


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -