Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.05.2013 Tallinnan risteilyn 14-16.05.2013 yhteydessä Tallink Spa & Conference -hotellin kokoustiloissa

 

 

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Niilo Hentunen avasi kokouksen.

Kokous vietti hiljaisen hetken kunnioittaen edesmenneen senioriveli Martti Kyllösen muistoa.

 

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niilo Hentunen ja sihteeriksi Jukka Soini.

 

Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätös­valtaiseksi 28 yhdistyksen jäsenen ollessa läsnä.

                 

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

 

Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Paavo Mauro ja Eugen Kalenius.

 

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Esitettiin hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 2012.

  

Tilinpäätös 31.12.2012 ja tilintarkastajien lausunto

Esitettiin yhdistyksen tilinpäätös 31.12.2012 sekä tilintarkastajien lausunto.

 

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2012. Tilikauden alijäämä päätettiin siirtää edellisten vuosien ylijäämätilille hallituksen esityksen mukaisesti.

 

Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

 

Muut mahdolliset asiat

Kokous pyysi hallituksen selvittävän mahdollisuudet hankkia jäsenistölle ryhmämatkavakuutus kokous-, kevät-, syys- ja joulumatkoille.

 

Keskusteltiin Sääntömääräisen syyskokouksen ajankohdasta ja matkakohteesta. Toiveena on, että kokous pidettäisiin heti syys-/lokakuun vaihteessa. 

Suosituimmat vaihtoehdot kokouspaikaksi olivat: Pietari ja Tallinna. Joulumatkakohteeksi ehdotettiin Salzburg, Wien tai Riga.


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -