Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

 

Kodintekniikan Seniorit ry - Sääntömääräinen kevätkokous

40 Kodintekniikan Seniorit ry:n jäsentä osallistui Sääntömääräiseen kevätkokoukseen 13.5.2014 M/S Silja Europalla..

 

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Niilo Hentunen avasi kokouksen.

 

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niilo Hentunen ja sihteeriksi Jukka Soini.

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Paronen ja Keijo Pöllänen.

 

Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Ilkka Paronen ja Keijo Pöllänen.

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

 

Äänioikeutettujen toteaminen

Kokoukseen osallistui 40 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä.

 

Hallituksen toimintakertomus 2013

Kokoukselle esitettiin toimintakertomuksen vuodelta 2013.

 

Tilinpäätös 31.12.2013 ja toiminnantarkastajien lausunto

Hallitus esitti tilinpäätöksen 31.12.2013 ja toiminnantarkastajien lausunnon.

 

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tuloksen käsittelystä päättäminen

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2013.  Tilikauden alijäämä päätettiin siirtää edellisten vuosien ylijäämätilille hallituksen esityksen mukaisesti.

 

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

 

Hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Olli-Pekka Järvinen esitti tekemänsä selvityksen kodinkonemarkkinoiden kehityksestä viime vuosina ja kehitykseen vaikuttaneista syistä.

 

Vilkasta keskustelua käytiin yhdistyksen toimesta järjestettävästä syys-/joulumatkasta. Kohteeksi esitettiin joko Amsterdam Brüssel, Berlin tai Ruskamatka Saariselälle. Jäsenillä on tilaisuus alkukesästä yhdistyksen kotisivujen kautta ilmoittaa suosikkikohteensa.

 

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30

 

 


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -