Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

Kodintekniikan Seniorit ry:n Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 8.5.2012 Tallinnassa      

  

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niilo Hentunen ja sihteeriksi Jukka Soini.

 

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätös­valtaiseksi.

          

Esityslistan hyväksyminen

 

Paikalla oli 39 äänioikeutettua yhdistyksen jäsentä

 

Äänioikeutettujen toteaminen

Paikalla oli 39 äänioikeutettua yhdistyksen jäsentä.

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paavo Mauro ja Keijo Pöllänen.

 

Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Paavo Mauro ja Keijo Pöllänen.

 

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011

Esitettiin hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 2011.

 

Tilinpäätös 31.12.2011 ja tilintarkastajien lausunto

Esitettiin yhdistyksen tilinpäätös 31.12.2011 sekä tilintarkastajien lausunto.

 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös 31.12.2011 vahvistettiin. Tilikauden ylijäämä päätettiin siirtää edellisten vuosien ylijäämätilille hallituksen esityksen mukaisesti.

 

Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

 

Hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Reino Alanko ehdotti yhdistykselle hankittavan n. 150 kpl yhdistyksen rintamerkkiä edelleen jäsenille annettavaksi. Merkin hinta on 2-3 euroa. Reino Alanko ja Niilo Hentunen muokkaavat yhdistyksen logon rintamerkkiin sopivaksi.

 

Muut mahdolliset asiat

Syyskokous – 15 v. Juhlakokous

Kokouksen ajankohta: syys-/ lokakuun vaihde 2012

Suosituin kokouspaikka: Pietari, seuraavana Tallinna

Hallitus sai tehtäväkseen suunnitella ja toteuttaa Juhlakokouksen.

 

Kodintekniikan Seniorit ry:n sääntöjen muutos Patentti- ja rekisterihallitukseen

Hallitus valmistelee Sääntömääräiselle syyskokouksella ehdotuksen yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi vastaamaan voimaantulevia tilintarkastaja / toiminnantarkastaja säädöksiä.

 

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Niilo Hentunen päätti kokouksen klo 11:07.


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -