Päivitetty 19.4.2024

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

                Kodintekniikan Seniorit ry

Pöytäkirja 

Kodintekniikan Seniorit ry sääntömääräinen kevätkokous 2024

 

Aika: 06.5.2024 klo 19:00 – 20:00
Paikka: Victorian kokoustilat 

Läsnä: 20 yhdistyksen jäsentä 

 

1.    Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ilkka Paronen avasi kokouksen.

2.    Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paronen ja sihteeriksi Keijo Pöllänen.

3.    Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Bamberg ja Mauri Attola.

4.    Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoina toimivat Usko Markunmäki ja Rauno Aaltonen mikäli kokouksessa  on tarvetta.

5.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6.    Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

7.    Äänioikeutettujen toteaminen

Läsnäolijoiden äänioikeus todettiin.

8.    Hallituksen toimintakertomus 2023         

Toimintakertomus esitettiin ja hyväksyttiin.

9.    Tilinpäätös 31.12.2023 ja toiminnantarkastajien lausunto

Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto esitettiin ja hyväksyttiin ilman kommentteja.

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tuloksen käsittelystä päättäminen

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin ja kertomusvuoden ylijäämä 291,51€ siirretään edellisten vuosien ali-/ylijäämätilille.

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin ilman kommentteja.

12. Hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

13. Käytiin vilkasta keskustelua syyskokous matkasta. Ehdolla olivat Berlin ja Saarenmaa/Kuressaari.

Hallitus tekee ehdotuksen.

14. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja Ilkka Paronen päätti kokouksen klo 20:00.

 

Liitteet: Kokouksessa esitetty aineisto.

 

Ilkka Paronen                                                               Keijo Pöllänen

Puheenjohtaja                                                              Sihteeri

 

 

Reijo Bambeg                                                              Mauri Attola

Pöytäkirjantarkastaja                                                  Pöytäkirjantarkastaja

Kevätkokouksen 2024 pöytäkirja.docx
Microsoft Word Document 25.2 KB

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -