Päivitetty 26.7.2020

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

Kodintekniikan Seniorit ry

 

 

Pöytäkirja

Kodintekniikan Seniorit ry sääntömääräinen syyskokous 2018

 

Aika: 25.9.2018 klo 17:00 – 18:00
Paikka: Silja Symphonyn kokoustilat

Läsnä: 24 yhdistyksen jäsentä

 

1.    Kokouksen avaus

                    Puheenjohtaja Niilo Hentunen avasi kokouksen.

Kokous vietti hiljaisen hetken edesmenneen senioriveli Erkki Elon muistolle.

 

2.    Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Niilo Hentunen ja sihteeriksi Keijo Pöllänen.

                  

3.    Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Paronen ja Paavo Mauro..

 

4.    Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin valita äänten laskijat, mikäli kokouksessa on tarvetta.

 

5.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

6.    Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

 

7.    Vuoden 2019 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja muiden mahdollisten maksujen suuruus vuodelle 2019

Hallitus esitti kokoukselle toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2019.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden (50 euroa) vuodelle 2019.

 

8.    Päätettiin hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuodelta 2019 palkkiota. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvauksina verottajan hyväksymä veroton päiväraha tai kokouksen yhteydessä ruokailu ruokajuomineen (olut tai viini) sekä

matkakulut tai verottajan hyväksymä verovapaa kilometrikorvaus. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

 

9.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019

Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Niilo Hentunen.

 

 

 

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Jukka Karppi ja Ilkka Paronen. Jukka Karpin tilalle valittiin Keijo Pöllänen ja Ilkka Paronen valittiin toiselle

2-vuotiskaudelle.

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet 1.1.2019 alkaen:

Niilo Hentunen, puheenjohtaja

Rauno Aaltonen

Paavo Mauro

Ilkka Paronen

Keijo Pöllänen

Hallitus valitsee sihteeri-varainhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan.

 

  1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Karppi ja Matti Nikunen

 

     11. Pöytäkirjan liitteenä on kokouksessa esitetty aineisto

 

12. Muut hallituksen jäsenten ja kokouksen esittämät asiat

           - Kokous esitti joulumatkan tekemistä Budapestiin.

           - Esitettiin myöskin seuraavan sääntömääräisen kokousmatkan tekemistä Latviaan

- Tuotiin myöskin esille, että hyvä matka saa maksaakin hieman enemmän.

- Ylärajana pidettiin kuitenkin 200€/henkilö

 

13.  Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja Niilo Hentunen päätti kokouksen klo 17:45.

 

  

 

 

 

Niilo Hentunen                                                    Keijo Pöllänen

Puheenjohtaja                                                     Sihteeri

 

 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

 

 

 

Ilkka Paronen                                                      Paavo Mauro

Pöytäkirjan tarkastaja                           Pöytäkirjan tarkastaja


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -