Päivitetty 2.2.2021

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

Kodintekniikan Seniorit ry

 

 

Pöytäkirja

Kodintekniikan Seniorit ry sääntömääräinen syyskokous 2019

 

Aika: 24.9.2019 klo 18:30 – 19:40
Paikka: M/S Silja Europan kokoustilat 

Läsnä: 32 yhdistyksen jäsentä 

 

1.   Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Niilo Hentunen avasi kokouksen.

Kokous vietti hiljaisen hetken edesmenneiden senioriveljien Veikko Nevarin ja     Lasse Hannulan muistoille.

 

2.   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Niilo Hentunen ja sihteeriksi Keijo Pöllänen.

                      

3.   Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Toivonen ja Hannu Hyrsky.

 

4.   Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin valita äänten laskijat, mikäli kokouksessa on tarvetta.

 

5.   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

6.   Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

 

7.   Vuoden 2020 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja muiden mahdollisten maksujen suuruus vuodelle 2020

Hallitus esitti kokoukselle toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2020.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden (50 euroa) vuodelle 2020.

 

8.    Päätettiin hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista 

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuodelta 2020 palkkiota. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvauksina verottajan hyväksymä veroton päiväraha tai kokouksen yhteydessä ruokailu ruokajuomineen (olut tai viini) sekä 

matkakulut tai verottajan hyväksymä verovapaa kilometrikorvaus. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan. 

 

9.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2020 

Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Niilo Hentunen.

 

 

 

10.Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

Hallituksen jäsenistä erovuorossaolivat Rauno Aaltonen ja Paavo Mauro. Molemmat voidaan valita toiselle 2- vuotiskaudelle. Rauno Aaltosen (ei ollut käytettävissä) tilalle valittiin Bo Sture ja Paavo Mauro valittiin toiselle 2-vuotiskaudelle. Rauno Aaltonen valittiin hallituksen Tail Twisteriksi.

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet 1.1.2020 alkaen:

Niilo Hentunen, puheenjohtaja

Bo Sture

Paavo Mauro

Ilkka Paronen

Keijo Pöllänen

Hallitus valitsee sihteeri-varainhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan.

 

  1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Reijo Bamberg ja Kai Friman.

 

     11. Pöytäkirjan liitteenä on kokouksessa esitetty aineisto

 

12. Muut hallituksen jäsenten ja kokouksen esittämät asiat

- Viestinnässä päätettiin tehostaa sähköisiä tiedotusvälineitä kuten Whatsapp,                  Facebook ja omat kotisivumme.

- Electrolux ei jatka tukemistamme ja Miele on hyvin epävarma

- esitettiin useita vaihtoehtoja varojen keräämiseksi, mutta konkreettisin tapa on

  jäsenhankinta 

 

13.Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja Niilo Hentunen päätti kokouksen klo 19:40.

 

  

 

 

 

Niilo Hentunen                                                                 Keijo Pöllänen

Puheenjohtaja                                                                  Sihteeri

 

 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 

 

 

 

Arto Toivonen                                                                  Hannu Hyrsky

Pöytäkirjan tarkastaja                                                      Pöytäkirjan tarkastaja


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -