Päivitetty 2.2.2021

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits

Kodintekniikan Seniorit ry

 

 

Pöytäkirja

Kodintekniikan Seniorit ry sääntömääräinen syyskokous 2020

 

Aika: 21.9.2020 klo 18:30 – 19:10
Paikka: Hotelli Clarion kokoustilat

Läsnä: 8 ja etänä 1 (Teams-kokous) yhdistyksen jäsentä

 

1.    Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Niilo Hentunen avasi kokouksen.

 

2.    Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Niilo Hentunen ja sihteeriksi Keijo Pöllänen.

                     

3.    Pöytäkirjan tarkastajien valinta

4.    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Bo Store ja Reijo Bamberg.

 

5.    Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin valita äänten laskijat, mikäli kokouksessa on tarvetta.

 

6.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

7.    Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

 

8.    Vuoden 2020 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja muiden mahdollisten maksujen suuruus vuodelle 2021

Hallitus esitti kokoukselle toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2021.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden (50 euroa) vuodelle 2021.

 

9.    Päätettiin hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuodelta 2021 palkkiota. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvauksina verottajan hyväksymä veroton päiväraha tai kokouksen yhteydessä ruokailu ruokajuomineen (olut tai viini) sekä

matkakulut tai verottajan hyväksymä verovapaa kilometrikorvaus. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

 

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2021

Puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Paavo Mauro.

 

 

 

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Keijo Pöllänen ja Ilkka Paronen. Keijo Pöllänen voidaan valita toiselle 2- vuotiskaudelle. Hallitukseen valittiin Niilo Hentunen ja Keijo Pöllänen valittiin toiselle 2- vuotiskaudelle. Koska Paavo Mauro valittiin puheenjohtajaksi hänen paikkansa hallituksen varsinaisena jäsenenä  täyttää Kai Friman. Ilkka Paronen valittiin hallituksen Tail Twisteriksi.

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet 1.1.2021 alkaen:

Paavo Mauro, puheenjohtaja

Bo Sture

Niilo Hentunen

Kai Friman

Keijo Pöllänen

Hallitus valitsee sihteeri-varainhoitajan ja keskuudestaan varapuheenjohtajan.

 

  1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Reijo Bamberg ja Reino Alanko.

 

     11. Pöytäkirjan liitteenä on kokouksessa esitetty aineisto

 

12. Muut hallituksen jäsenten ja kokouksen esittämät asiat

Koronasta johtuneet matkustuskiellot ovat vaikuttaneet vahvasti toimintaamme. Kokous painotti, että järjestämme välittömästi matkan, kun terveystilanne sen sallii.

Matka voisi suuntautua myöskin kotimaahan. Lisäksi päätettiin, että hallitus tutkii mahdollisuuksia järjestää pikkujoulut jossakin sopivassa paikassa. Kokouksen mielestä jäsenien tulee saada vastinetta maksamalleen jäsenmaksulle. Hallitus otti kopin.

 

13.  Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja Niilo Hentunen päätti kokouksen klo 19:10.

 

  

 

 

 

Niilo Hentunen                                                             Keijo Pöllänen

Puheenjohtaja                                                              Sihteeri

 

 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

 

 

 

Bo Store                                                                       Reijo Bamberg

Pöytäkirjan tarkastaja                                                 Pöytäkirjan tarkastaja


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -