Päivitetty 2.2.2021

Alleviivattua tekstiä klikkaamalla avautuu asiaa koskeva sivu.

Locations of visitors to this page

Katso uusimmat kuvat

Kuvagalleria -sivulta.

Hit Counter by Digits


                                Kodintekniikan Seniorit ry

 

 

Pöytäkirja

Kodintekniikan Seniorit ry sääntömääräinen kevätkokous 2019

 

Aika: 13.5.2019 klo 18:30 – 19:30
Paikka: Tallink SiIjan M/S Europan kokoustilat 

Läsnä: 28 yhdistyksen jäsentä 

 

1.   Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Niilo Hentunen avasi kokouksen.

Kokous vietti hiljaisen hetken edesmenneen senioriveli Jouko Nordellin muistolle.

 

2.   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Niilo Hentunen ja sihteeriksi Keijo Pöllänen.

                      

3.   Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Vilppunen ja Paavo Mauro..

 

4.   Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin valita äänten laskijat, mikäli kokouksessa on tarvetta.

 

5.   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

6.   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

 

7.   Äänioikeutettujen toteaminen

Läsnäolijoiden äänioikeus todettiin.

 

8.   Hallituksen toimintakertomus 2018

Toimintakertomus esitettiin ja hyväksyttiin.

 

9.   Tilinpäätös 31.12.2018 ja toiminnantarkastajien lausunto

Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto esitettiin ja hyväksyttiin ilman kommentteja.

 

10.Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tuloksen käsittelystä päättäminen

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin ja kertomusvuoden ylijäämä 4582,10 € siirretään edellisten vuosien ylijäämätilille.

 

11.Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin ilman kommentteja.

 

12.Hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Kokousmatkat

Keskusteltiin paikasta minne kokousmatkat voisivat suuntautua ja kauanko matka voisi kestää. Tallinna on ollut hyvä ja edullinen vaihtoehto, mutta vaihtelua kaivataan. Matkan pituus voisi olla 3 - 4pv ja kustannukset maksimi 350 € ja kohteen on oltava mielenkiintoinen. Sama sääntö pätee myös omatoimimatkoihin.

Hallitus tutkii mahdollisia matkoja ja kohteita.

 

Jäsenten lukumäärä

Yhdistyksen jäsenten lukumäärä oli 31.12.2018 83, jäsenmaksunsa maksaneita vain 69. Uutta väriä kokoukseen toi ns. Tampereryhmä. Ryhmään kuuluvat esittelivät itsensä.

Keskusteltiin mahdollisuuksista löytää uusia jäseniä. Kaikki tekevät parhaansa.

 

13.Muut asiat: 

Electrolux ja Miele ovat tukeneet yhdistyksemme toimintaa.

 

14.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Niilo Hentunen päätti kokouksen klo 19:15.

 

Liitteet: Kokouksessa esitetty aineisto.

 

 

 

 

Niilo Hentunen                                                                  Keijo Pöllänen

Puheenjohtaja                                                                  Sihteeri

 

 

 

 

Antti Vilppunen                                                                 Paavo Mauro

Pöytäkirjan tarkastaja                                                       Pöytäkirjan tarkastaja


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
© Kodintekniikan Seniorit ry 2008 -